ÇED Raporları


Ana Sayfa \ ÇETSAN Hizmetlerimiz: \ ÇED Raporları

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nde (ÇED YÖNETMELİĞİ) tanımlanan çeşitli faaliyetlerin, çevresinde ve dolayısıyla çevresinde yaşayan tüm canlılar üzerinde yaratacağı olumlu ve olumsuz, sürekli veya geçiciğ olası etkilerinin çeşitli boyutları ile incelenmesi, risklerinin analiz edilmesi, alternatif çözüm önerilerinin ortaya konulması ve dolayısıyla faaliyetin sosyal ve ekonomik yönden bir bütünlük içinde değerlendirilmesidir.

ÇED uygulamalarının amacı asla, sanayileşmenin önlenmesi, küçültülmesi ve zorlaştırılması değildir ve zaten olamaz.

Çünkü, kişi ve toplum sağlığı başta olmak üzere tüm canlıların ve doğanın etkin şekilde korunması için de öncelikle gelişmiş sanayiye ihtiyaç duyulmaktadır.

Dolayısıylada amaç; Çevresel Etki Değerlendirilmesi kapsamında, herhangi bir faaliyetten kaynaklanabilecek olumsuz etkilerin ve kirletici faktörlerin, daha planlama aşamasında irdelenmesi ve önlemlerinin tespit edilmesi ve bu önlemlerin uygulanmalarının ve faaliyeti süresince de denetlenmelerinin temin edilmesi olmalıdır.

ÇED uygulamaları gelişmiş ülkelerde yaklaışk 1969 yılından bu güne etkin şekilde yürütülmektedir. Ülkemizde ise benzeri uygulamalar yine aynı yıllarda başlatılmış ise de, ÇED Yönetmeliği ilk defa 1993 yılında yürürlüğe konulmuş ve çalışmalar bu tarihten itibaren bir disiplin içerisinde yürütülmeye başlanmıştır.

ÇETSAN, 1998 yılından bu yana Çevresel Etki Değerlendirme çalışmalarını sürdürmekte olup, ilgiliyönetmelik kapsamında, yetkili bir kuruluş olarak, yaklaışk 500 civarında değişik faaliyet için ÇED uygulamalarını mevzuatı doğrultusunda titizlikle gerçekleştirip sonuçlandırmıştır.